Nadzór autorski nad inwestycją

Istnieje możliowość  wykonania projektu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, które polega na wizytowaniu budowy oraz kontrolowaniu czy wykonawcy dokonują wszystkich robót zgodnie z projektem, a także uzgadnianie poszczególnych etapów prac z kierownikem.

ZOBACZ ETAPY PROJEKTU ZOBACZ NASZE PROJEKTY I REALIZACJE